Leesgoed

Ons (wisselende) assortiment leer- en leesboeken. Behorend tot de verplichte cursusliteratuur, of tot de boeken die tijdens de cursus besproken worden.

Gegarandeerd leesplezier

Ons assortiment leesboeken wisselt en is gebaseerd op de boeken die in de KWeC
cursussen gebruikt worden. Carine Manderfeld (KWeC) selecteert de boeken samen
met Antoinette van den Berg van kinderboekenwinkel de Toverlantaarn in Leeuwarden.
Als selectiecriterium staat leesplezier voorop. Want plezier maakt moeilijk makkelijker.
En meters maken in lezen is nog altijd de beste remedie bij Dyslexie.

Rijke taal

Om kinderen een goede taalbasis mee te geven, letten wij op ‘rijke taal’. Omdat een
rijke woordenschat aan de basis staat van leren begrijpen en communiceren. Evenals
een eigen mening vormen en die onder woorden brengen. Taal is essentieel om te
kunnen functioneren in onze digitale samenleving.

Aanvullende selectiecriteria:

  • Grote letters
  • Spannend
  • Veel plaatjes
  • Originaliteit
  • Stimulering leesmotivatie
  • Didactische mogelijkheden
  • Speelt in op actualiteit en wat kinderen leuk vinden,
    zoals bijvoorbeeld het computerspel minecraft

Uniek: Ridder Mark

Er is een nieuwe voorvechter voor begrijpend lezen en het overwinnen van taal- en
spellingsproblemen en dyslexie. Zijn naam is Ridder Mark. Hij is de dappere
hoofdfiguur in ‘De Tovenaarstocht’.
Schrijver, componist en verteller Jurriaan Klomp neemt kinderen mee in dit unieke,
multisensoriële leesavontuur. Met zijn kalme rustige stem en begeleiding muziek,
klanken en illustraties gaan de kinderen helemaal op in het verhaal.
KWeC heeft het alleenrecht in Nederland en België voor de avonturen van Ridder
Mark. Hierin vormen muziek, illustraties en taal samen een duidelijk educatief verhaal.