Jesse heeft dyslexie

Remedial teaching voor kinderen met dyslexie. Via de metafoor van een jungletocht leren kinderen op een speelse manier omgaan met hun dyslexie.

Oplossingsgerichte benadering

Psycho-educatie, oplossingsgerichte en motiverende gesprekken en vloeiendheidstraining vormen de basis van Jesse heeft dyslexie. Autonomie en mogelijkheden van het kind staan centraal. Aan de hand van de persoonlijke behoefte wordt de aanpak bepaald.

Breed inzetbaar

Met dit pakket kunnen leerlingen vanaf groep 4 met (mogelijke) dyslexie op maat worden ondersteund. Binnen het onderwijs is het geschikt voor kinderen met leesproblemen en dyslexie op niveau 2 en 3 van het Continuüm van Zorg. De materialen zijn inzetbaar bij (geprotocolleerde) behandeling van ernstige dyslexie in de zorg, door logopedisten, remedial teachers, orthopedagogen, psychologen en andere dyslexiebehandelaars. Veel materialen zijn ook leuk en handig voor kinderen zonder dyslexie, zoals het leeslogboek, de aanwijskaart, de alfabetliniaal en de strategiekaarten.

Er is geen andere methode die zoveel

aandacht heeft voor de 

sociaal-emotionele aspecten die 

met dyslexie gepaard gaan.’Sara Jansen, intern begeleider OBS De Regenboog