KWeC-methodiek

kwec-methodiek-liggend.jpg

De KWeC-methodiek is ontwikkeld door logopedist, dyslexiespecialist en cursusleider Carine Manderfeld. Binnen Leergoed bv i.o. worden de hulpmiddelen ten behoeve van de scholen en zorgverleners die de KWeC-methodiek toepassen in nauwe samenwerking met vormgever en schrijver Rob Stolk verbeterd en ontwikkeld tot een range producten die qua concept en vormgeving volledig op elkaar zijn afgestemd.

De KWeC-methodiek is een multisensoriële spellingmethodiek die als ondersteuning bij elke spellingmethode werkt.

Spellingzwakke en dyslectische leerlingen krijgen inzicht in de opbouw van de spelling door het proces op een andere manier dan met de letters zelf te visualiseren. Zo krijgen ze er grip op en hoeven ze de spellingregels niet uit hun hoofd te leren. Samen met retentietraining werkt dit positief op de spellingresultaten en de eigenwaarde van de leerlingen.

De KWeC-methodiek is niet alleen geschikt voor leerlingen met spellingproblemen of dyslexie. Ook leerlingen die wel goed zijn in spellen, krijgen een goed inzicht in de opbouw. Zij hebben de bij de KWeC-methodiek behorende materialen minder lang nodig.

Voor de leerkracht is het voordeel van klassikaal werken met de KWeC-methodiek, dat de betere leerlingen die de spelling op dezelfde manier hebben aangeleerd, hun klasgenoten kunnen helpen.

Bij de studiedagen die worden gegeven over de toepassing van de KWeC-methodiek, wordt rekening gehouden met de diverse spellingmethodes die gegeven worden, zodat de methodiek direct op school geïmplementeerd kan worden. Meer informatie over cursussen, voor het onderwijs en de zorg in Nederland, waaronder de toepassing van de KWeC-methodiek www.kwec.nl